Ga direct naar inhoud

Privacyverklaring

Data Direction B.V. (Data Direction) hecht veel belang aan privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring vertellen we hoe we omgaan met jouw gegevens en voor welke doeleinden die gegevens worden verwerkt. Wil je je gegevens inzien of verwijderd hebben? Neem dan contact met ons op.


Wat zijn persoonsgegevens?

Als je bijvoorbeeld bij ons een dienst afneemt of een product wilt gebruiken, vragen wij jou om persoonsgegevens zoals je naam en adres. Ook als je onze websites bezoekt, kunnen we persoonsgegevens van je verzamelen, zoals het IP-adres van jouw computer.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van gegevens noemen we het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Data Direction houdt zich bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de wet- en regelgeving, waaronder de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken je persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van jouzelf omdat je één of meerdere producten of diensten van ons afneemt, of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we je niet kunnen helpen als klant, gebruiker of bezoeker van Data Direction als we geen gegevens van je hebben of mogen bewaren.

Jouw persoonsgegevens worden ook gebruikt omdat wij een administratie bijhouden en  marketingactiviteiten verrichten. In de wet wordt dit ‘de verwerking vanwege gerechtvaardigde belangen’ genoemd. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hieronder vind je meer informatie over de basis waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.


Voor het uitvoeren van onze overeenkomsten

 • Om de aanvraag van je product/dienst te kunnen beoordelen.
 • Om je als klant, gebruiker of bezoeker te kunnen helpen. Dus voor het aangaan, beheren en/of uitvoeren van producten/diensten. En/of voor het geven van advies over onze producten/diensten.


Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Voor de uitvoering van een aantal diensten/producten zijn we verplicht om je gegevens te delen met de Belastingdienst.


Voor marketingactiviteiten

 • Om met onze dienstverlening beter in te spelen op jouw situatie. Je kunt hierbij denken aan het aanbieden van andere diensten/producten van Data Direction die bij jou passen.
 • Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten, bezoekers en gebruikers. Deze analyses gebruiken we onder andere om van klanten, bezoekers en gebruikers met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag groepen (profielen) te maken.
 • Om je op de hoogte te houden via onze website, nieuwsbrieven en e-mailings.
 • Om je op onze website een betere ervaring te geven.


Voor de marketingactiviteiten is jouw toestemming vereist. Deze toestemming wordt altijd vooraf aan u gevraagd. Heb je eerder toestemming gegeven en wil je dat weer ongedaan maken? Lees bij ‘Wil jij je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?’ hoe je dit eenvoudig kunt doen.


Van wie verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Data Direction, zoals klanten, bezoekers (van evenementen) en zakelijke contactpersonen van klanten/partners.


De meeste persoonsgegevens krijgen we van jouzelf, wanneer je onze website bezoekt en/of je bepaalde gegevens invult voor bijvoorbeeld een event of wanneer je contact met ons zoekt.


In sommige gevallen ontvangen we jouw gegevens van anderen. Wanneer je bijvoorbeeld hebt deelgenomen aan een event waarbij Data Direction inhoudelijke partner of sponsor van was. Of wanneer een klant samenwerkt met jou en je persoonsgegevens aan ons doorgeeft ten behoeve van de uit te voeren overeenkomst.


Welke persoonsgegevens verwerken we?

Welke gegevens verwerken wij van jou, waarvoor gebruiken wij die en hoe lang worden deze bewaard?


Gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst

Voor de uitvoering van een overeenkomst kunnen we de onderstaande persoonsgegevens van je verwerken:


 • Algemene gegevens zoals je naam, geslacht, adres (van de organisatie waarbij je werkzaam bent), telefoonnummer en e-mailadres.
 • Gegevens die we nodig hebben voor een specifiek product/dienst, denk aan je functie of de naam van de organisatie waarbij je werkzaam bent.
 • In sommige gevallen wanneer we moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen vragen wij je rekeningnummer om betalingen van jou te kunnen ontvangen of betalingen aan jou te doen.


Wij bewaren de gegevens in belang van de uitvoering van een overeenkomst op grond van wet zeven jaar.


Gegevens voor een optimaal bezoek aan onze website

Op onze website worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, bijgehouden zonder dat daarbij bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting en gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening en producten via de website aan jou verder optimaliseren.


Om onze website zo goed mogelijk te optimaliseren bewaren wij jouw en andere gegevens tot in ieder geval twee jaar in ons Google Analytics account. Geregeld voeren wij veranderingen door op onze website. Door gegevens van minimaal twee jaar te kunnen raadplegen kunnen wij beoordelen of deze veranderingen tot een gewenst effect hebben geleid.


Cookies of vergelijkbare technieken
 Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies tijdens je bezoek aan onze website. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Webserver
 De webserver van Data Direction verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Je IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk je computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar je computer verzonden kunnen worden. Je kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres. Wij gebruiken IP-adressen om de website te beheren en zo relevant mogelijk te maken.


Gegevens voor werking van Actions on Google

Als je onze Action on Google aanroept gebruiken we de input die je geeft om de Action on Google te verbeteren. De webserver identificeert sessies en de vragen die per sessie worden gesteld. We gebruiken geen data die kan leiden tot het individueel identificeren van gebruikers. De data over sessies en gestelde vragen worden alleen gebruikt voor het verbeteren van onze Action on Google. We gebruiken de data dus niet voor andere dingen en we verzamelen ook geen persoonlijke gegevens.


Als we in de Action vragen om je input, dan geven we dat duidelijk aan. De microfoon van je device blijft openstaan tot je de input hebt gegeven en daarna wordt de microfoon automatisch afgesloten. We laten de microfoon dus niet langer openstaan dan nodig om jouw input te krijgen.


Om onze Action zo goed mogelijk te maken bewaren wij de input die je geeft tot twee jaar in onze Actions on Google-account. Geregeld voeren wij veranderingen door in onze Action. Door gegevens van minimaal twee jaar te kunnen raadplegen kunnen wij beoordelen of deze veranderingen tot een gewenst effect hebben geleid. De data wordt niet gedeeld met derden.


Gegevens voor marketing en klantcontact en -relatie

Voor het uitvoeren van marketingactiviteiten die voor jou relevant zijn en voor het onderhouden van klantcontacten en -relaties verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


 • Persoonsgegevens zoals je naam, geslacht, adres (van de organisatie waarbij je werkzaam bent), telefoonnummer en e-mailadres, zodat wij gepersonaliseerde mailings kunnen versturen.
 • Gegevens die relevant zijn voor een specifiek product/dienst. Denk aan je functie of dieetwensen wanneer je wilt deelnemen aan een workshop van Data Direction.
 • Je deelname aan onze workshops en events van Data Direction en derden zodat wij ons aanbod relevant kunnen houden.
 • Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening, producten, workshops, artikelen, mailings en het klantcontact- en relatie leggen wij ook vast wanneer er een contactmoment heeft plaatsgevonden tussen jou en Data Direction. Dit kan jouw respons (gedrag) op onze nieuwsbrieven en e-mailcampagnes zijn of de inhoud van telefonische of elektronische conversatie tussen jou en Data Direction.


Wij bewaren je persoonsgegevens voor marketingactiviteiten totdat jij ons vraagt om deze te verwijderen. Je kunt dit doen door te klikken in de afmeldlink in één van onze nieuwsbrieven of mailings. Of via onze website, lees bij ‘Wil jij je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?’ hoe je dit kunt doen.


Gegevens uit onderzoeken

We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten willen. Daarom kunnen we je gegevens (naam, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend onderzoek over bijvoorbeeld onze producten/diensten of de markt. Op deze manier help je onze producten en dienstverlening nog beter te worden.


Deelname aan een onderzoek is geheel vrijwillig. Jij beslist zelf of je mee wilt doen aan het onderzoek. Hoe lang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het onderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens wanneer jij ons hierom vraagt.


Reviews
 Regelmatig vragen wij onze klanten of bezoekers van evenementen een review te schrijven. Wanneer je toestemt om een review te schrijven kies jij ervoor dat enkele persoonlijke gegevens, zoals je naam, functie en werkgever, zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wanneer je dit niet prettig vindt kun je ook een alias gebruiken of aangeven dat je anoniem wilt blijven.

Omdat reviews lang waardevol zijn voor klanten, gebruikers en bezoekers, bewaren we een review totdat jij van ons vraagt de review te verwijderen.


Aan wie verstrekken we persoonsgegevens?

We kunnen je persoonsgegeven verstrekken aan de hieronder genoemde personen, bedrijven en instanties. We doen dat alleen als:


 • dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en je toestemming hebt gegeven;
 • we daarvoor een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben, van jou toestemming hebben gekregen en de verstrekking van jouw gegevens daarvoor noodzakelijk is. De uitleg hiervan vindt je bij ‘Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?’;
 • het wettelijk verplicht is om je gegevens te verstrekken;
 • je toestemming hebt gegeven.


Alléén als minimaal één van bovengenoemde redenen van toepassing is, verstrekken we jouw gegevens aan een of meerdere onderstaande partijen.


 • Onze medewerkers, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.
 • Ons financiële administratiebureau voor zover dat nodig is voor de bedrijfsvoering en voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Bedrijven waaraan we werkzaamheden uitbesteden (‘verwerkers’). Deze bedrijven werken dan in onze opdracht.


Wat doen we niet met persoonsgegevens?

Alleen diegenen binnen Data Direction die belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebied van de verwerking van je persoonsgegevens of diegenen die daarbij betrokken zijn kunnen je persoonsgegevens ontvangen.


Delen met/ opvragen bij andere partijen zonder noodzaak en toestemming

Naast de informatie die wij van je krijgen, vragen wij geen informatie op via externe bronnen. We delen je gegevens ook niet met andere partijen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Data Direction) tussen zit.


Social media toegang

Als je social media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter of Instagram gebruikt, kun je via ‘like en share’ knoppen reageren op berichten van Data Direction. Wij krijgen geen toegang tot jouw social media account. Wij raden je aan om het privacybeleid van de social media partijen waar jij een account hebt, goed door te nemen zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe jij je instellingen kunt aanpassen.


Hoe beschermen we persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen ter bescherming van het verzamelen, de overdracht en de opslag van de gegevens die we verzamelen. Hoewel we ernaar streven om redelijke bescherming te bieden voor je informatie, geschikt voor de gevoeligheid ervan, garanderen we niet of bieden we geen waarborg voor de veiligheid van de informatie die je met ons deelt en zijn we niet verantwoordelijk voor diefstal, vernietiging, verlies of onbedoelde openbaarmaking van jouw informatie of inhoud.


Alle medewerkers van Data Direction die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding. Je gegevens worden niet verstrekt aan derde partijen wanneer hiervoor geen toestemming en noodzaak is.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd of beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@datadirection.nl.


Wil jij je persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Data Direction en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens indienen door contact met ons op te nemen.

Bij twijfel aan de identiteit van de persoon die een verzoek tot inzage of wijziging van persoonsgegevens indient, vragen wij een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


Vragen, klachten of bezwaar maken?

Als je vragen of klachten hebt over ons privacybeleid, of als je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Data Direction, kun je contact met ons opnemen via info@datadirection.nl, 070-3207700 of het formulier op onze website. Ook heb je het recht om jouw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze versie is opgesteld op 15 oktober 2021.