Ga direct naar inhoud

Een omnichannel content- organisatie en een stap naar multi publisher voor de ANWB

ANWB Media wilde omschakelen van een klassieke uitgeverij naar een moderne omnichannel content management organisatie.

Het was de wens om het publiceren vanuit meerdere systemen te veranderen naar publicatie vanuit één bron (‘single source publishing’). Alle relevante onderdelen van ANWB en ANWB Media moesten daarbij gebruik gaan maken van elkaars bronmaterialen, deskundigheid en capaciteit. De content moest bovendien anders gedistribueerd worden, van hoofdzakelijke publicatie in print naar het publiceren in meerdere kanalen. ANWB Media wilde daarmee een omslag maken van ‘Mono Publisher’ naar ‘Multi Publisher’.

Van visie en strategie naar doen

Een enquête en een workshop zorgden voor helderheid over de denklijn en het kennisniveau van de organisatie. Voor een breed draagvlak werden interviews gehouden met directie, management en operatie. Vervolgens werd samen met de betrokkenen de visie en strategie uitgewerkt en het plan van aanpak voor de inrichting van de contentorganisatie. Daarin formuleerden we dertien kleinere projecten, die door verschillende afdelingen binnen ANWB Media konden worden uitgevoerd. Hierdoor werd risico gespreid en de doorlooptijd verkort.

Een moderne contentorganisatie

Er is een moderne omnichannel contentorganisatie ingericht. Een contentorganisatie die het gehele content- en uitgeefproces voor de online en de offline kanalen en middelen van de ANWB kan faciliteren en ondersteunen. Er is een cross-mediaal systeem gerealiseerd dat de gehele workflow ondersteunt: van het bedenken van onderwerpen en thema’s tot het ontwikkelen, de publicatie en
het beheer van de verschillende contentproducties. Content kan zo worden hergebruikt waardoor kosten worden gereduceerd. Hierdoor kan ook het rendement van de ANWB-onderdelen worden verhoogd. Er is bij de ANWB een efficiënte en effectieve mix van het Content Organzing Model® toegepast.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op >