Ga direct naar inhoud

Een goede dienstverlening om bestaande leden te behouden en nieuwe leden te werven voor VEH

Vereniging Eigen Huis (VEH) behartigt de belangen van eigenwoningbezitters en bedient bijna 700.000 leden met informatie, advies en diensten op het gebied van eigenwoningbezit (kopen, verkopen, wonen).

Om leden te binden, moet zal VEH zich sterk concentreren op het behouden van de leden die zich in het ‘wonen’ stadium bevinden. Belangrijk is dus een goede dienstverlening naar elke specifiek doelgroepsegment om bestaande leden te behouden en potentiële leden te interesseren in een lidmaatschap. In het meerjarenplan van de Vereniging Eigen Huis staat niet voor niets het ‘strategisch en meer effectief inzetten van media/kanalen’ centraal. Hierdoor zal meer doelgroepgericht gecommuniceerd kunnen worden en worden leden gemakkelijker gemobiliseerd.

De nieuwe, centrale contentorganisatie klantgericht positioneren

Dat betekent dat bij de inrichting van de contentorganisatie de (potentiële) leden als afnemers van de (informatie)producten, diensten en adviezen centraal staan. Dit betekent ook dat het gehele aanbod zo gestructureerd (en gemetadateerd) moet worden dat de klant deze vanuit zijn eigen belevingswereld én in het kanaal van voorkeur kan opvragen en consumeren. 


Uiteindelijk wil VEH in staat zijn om een specifiek (potentieel-) lid op exact het juiste moment van het juiste (informatie)product, de juiste dienst en/of het juiste advies te voorzien. Hierbij gebruikmakend van het kanaal dat voor dit doel, voor zowel VEH als voor het desbetreffende (potentieel) lid, het best geschikt is.

Kanaalonafhankelijk creëren en kanaalspecifiek publiceren

De contentorganisatie is verantwoordelijk voor het verzamelen, ontwikkelen, metadateren, laten valideren, publiceren en beheren van content voor alle communicatiekanalen. De contentorganisatie functioneert volgens een vast afsprakenkader en formats, zodat (potentiële) leden via alle media/kanalen consistent, op maat en integraal worden bediend.

De verschillende media/kanalen putten uit de door de contentorgansatie gecreëerde content en maken de content alleen kanaalspecifiek (opmaken, content in templates plaatsen en druk gereed maken/publiceren). Voor het web zal bijvoorbeeld vrij veel kanaalspecifieke content nodig zijn (blogs, fora, rich content), maar zal content van derden (aggregation) en user-generated content (wederom via blogs, fora) ook een belangrijk deel uitmaken van het aanbod.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op >