Ga direct naar inhoud

Een human brand content- huistijl en een nieuwe website, app én digital workplace voor Schiphol

De communicatie van Schiphol met reizigers, maar ook bijvoorbeeld omwonenden en bedrijven op Schiphol voldeed niet aan de wens om als een ‘human brand’ over te komen. Te afstandelijk en te koel. Aldus een klantonderzoek.

De communicatie, bijvoorbeeld in teksten, was veel te procesmatig en het gebruikte beeld teveel gericht op architectuur en te weinig op de menselijke maat. De toon in de verschillende kanalen was verschillend en paste eigenlijk in alle gevallen niet bij de human brand strategie van Schiphol. Schiphol startte daarnaast met het ontwikkelen van nieuwe digitale kanalen om de gedateerde website, intranet en app te vervangen om de beste digitale luchthaven ter wereld te worden.

Contentstrategie & -migraties voor de nieuwe website, app én digital workplace

Op basis van een nieuw Content DNA werd een schrijfwijzer ontwikkeld en een ‘taalpaspoort’, het 'gereedschap' voor de het creëren van content in de nieuwe human brand contenthuisstijl.

Deze beknopte versie van de schrijfwijzer is in de adoptieaanpak essentieel gebleken om te zorgen dat de verandering in de communicatie van Schiphol door de gehele organisatie wordt opgepakt. De contentmigratie is aangepakt voor de nieuwe digitale kanalen, waarbij binnen enkele maanden 13 websites werden herschreven en gemigreerd naar 1 website, een nieuwe app en de nieuwe digital workplace werden gerealiseerd. Ook werd een nieuwe website gecreëerd voor de bouwprojecten van Schiphol. Met een Agile contentteam werd content in de nieuwe human brand contenthuisstijl gegarandeerd.

Een nieuwe contentorganisatie om de menselijke communicatie te borgen

Door de gehele organisatie van Schiphol te betrekken bij de nieuwe human brand contentstrategie werd deze breed gedragen en is ‘de taal’ veel menselijker geworden.

Zichtbaar in alle communicatie van Schiphol. Niet alleen in tekst en online, maar ook in beeld en de offline kanalen en middelen van Schiphol. Door een duidelijke rolverdeling en verplaatsing van contentcreatie en contentmanagement naar één, centraal contentteam zijn de digitale kanalen veel slagkrachtiger geworden. Kan veel sneller op bijvoorbeeld verstoringen gereageerd worden. Het contentteam heeft er daarnaast voor gezorgd dat via de verschillende kanalen op dezelfde manier wordt gecommuniceerd.

Is je organisatie toe aan een ander geluid?

Neem dan contact met ons op >